Aktuality

Zpět

Motivační workshop pro žáky prvních ročníků

Ve dnech 15. – 17. září 2020 se žáci Vítkovické střední průmyslové školy zúčastnili motivačního workshopu v Resortu Sepetná, realizovaného v rámci projektu OKAP – Podpora karierového poradenství. Žáci společně s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky strávili tři dny v krásném prostředí beskydské přírody v Ostravici pod Lysou Horou, kde měli zajištěné nejen u bytování, ale také celodenní stravu. Program této akce se skládal z jednotlivých bloků aktivit, ve kterých se třídy průběžně střídaly. Aktivity pod vedením pana Tomáše Veličky z PPPP Ostrava byly cíleny na podporu motivace ke studiu a k vytváření týmových vztahů ve třídě. Agentura Outdoor Naplno pak zprostředkovala adrenalinově zaměřené činnosti. Poslední den workshopu měli žáci možnost se dozvědět také bližší informace týkající se odborného výcviku, smluvních pracovišť a možností budoucího pracovního uplatnění. Toto povídání si pro ně připravil zástupce ředitele pro odborný výcvik Mgr. Jaromír Macháček. Věřím, že se všem zúčastněným akce líbila a získané zkušenosti následně zúročí během studia na VSPŠ.