Aktuality

Zpět

Motivační workshop pro žáky prvních ročníků

Téměř všichni žáci prvních ročníků Vítkovické střední průmyslové školy (VSPŠ) se ve dnech 16. – 17. září 2019 zúčastnili Motivačního workshopu v nádherném prostředí Beskydského H-Resortu, nacházejícího se v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Tato aktivita financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu ODBORNÉHO, KARIÉROVÉHO A POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, měla za cíl především podporu motivace žáků ke studiu na VSPŠ a tím také prevenci předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání. Klíčem mělo být navození pozitivního sociálního klimatu třídy, posílení pocitu odpovědnosti žáků vůči vlastní osobě i směrem ke kolektivu třídy a sžití se s kolektivem i způsobem práce na střední škole. Toto očekávání se podle závěrečného hodnocení žáků většinově naplnila.

Žáci se aktivně a kolektivně v průběhu obou dnů zapojovali do většiny aktivit, které pro ně připravila agentura Outdoor Naplno, s.r.o. Šlo například o Problem solving activities, vyžadující komunikaci, spolupráci a dodržování pravidel. Fyzicky a pro někoho i psychicky náročná pak byla například aktivita Big swing, v rámci které žáci museli za podpory celého týmu překonat sami sebe a skočit z plošiny umístěné v koruně stromu.

Nelze opomenout ani na činnost označenou jako „Stanoviště číslo 8", kde daná aktivita byla zcela v kompetencích třídních učitelů za monitoringu karierního poradce. Kreativitě se zde nekladly žádné meze. Názvy některých aktivit, jako například Setkání po létech (divadelní hra), Bláznivá logika nebo Elektro Okolo hovoří za vše. Na tuto činorodost budou dále navazovat jak třídnické hodiny, tak metodická podpora a další vzdělávání třídních učitelů. Vše za účelem podpory motivace žáků ke studiu.