Aktuality

Zpět

Povinnosti žáků v době distanční výuky

Tato forma výuky je dle školského zákona povinná. Žáci se řídí platným rozvrhem hodin, který je uveden na Bakalářích.

Výuka bude probíhat prostřednictvím platformy Google Classroom a online přes Google Meet. Žáci, kteří nemají přístup na internet nebo nemají data, si mohou úkoly vyzvednout po domluvě s učitelem v tištěné podobě na studijním oddělení v době od 08:00 do 14:00 hod. Odevzdat vypracované úkoly mohou opět na studijním oddělení do pondělí následujícího týdne. Neodevzdaný úkol v termínu znamená absenci v počtu hodin týdenní dotace daného předmětu a dle školního řádu je zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen tuto absenci neprodleně omluvit, jinak bude považována za neomluvenou.

Toto opatření platí i pro žáky dálkového studia.