Aktuality

Zpět

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - aktualizováno

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatřenís účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády"). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Zákaz tedy platí též pro praktické školy jednoleté a dvouleté. Tento zákaz se nevztahuje na

  • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.