Centrum celoživotního vzdělávání

Činnost CCV

  • Vzdělávání zaměstnanců škol;
  • rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých;
  • vznik a realizace vzdělávacích programů dle potřeb zaměstnavatelů;
  • rekvalifikační kurzy;
  • nábor žáků na VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ. 

Aktuálně

  • Nyní probíhají vzdělávací kurzy Formíř – jádrař a Kovář strojní.