Centrum celoživotního vzdělávání

Činnost CCV

  • Vzdělávání zaměstnanců škol;
  • rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých;
  • vznik a realizace vzdělávacích programů dle potřeb zaměstnavatelů;
  • tvorba projektů zaměřených na oblast vzdělávání (OP VK, OP LZZ, ROP aj.);
  • rekvalifikační kurzy;
  • nábor žáků na VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ. 

Aktuálně

  • Kurz běží  za účelem získání profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů s předpokládaným ukončením 26.5.2017.
  • V přípravě kurz za účelem získání profesní kvalifikace Zámečník s předpokládaným zahájením v polovině května 2017.