Maturitní zkoušky

 

Základní informace

Hlavním informačním zdrojem o nové maturitní zkoušce pro žáky, pedagogické pracovníky a veřejnost je internetový portál na adrese: 

www.novamaturita.cz 

Pro upřesnění některých informací je možné se obrátit na infoservis CZVV

Informace k novému zákonu o  ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Maturitní zpravodaj

soubor k nahlédnutí (PDF)

Časový harmonogram maturitních zkoušek