Maturitní zkoušky

Základní informace

Hlavním informačním zdrojem o nové maturitní zkoušce pro žáky, pedagogické pracovníky a veřejnost je internetový portál na adrese: 

www.novamaturita.cz 

Pro upřesnění některých informací je možné se obrátit na infoservis CZVV

Informace pro budoucí maturanty se specifickou vývojovou poruchou učení

Pokud žáci se specifickou vývojovou poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) chtějí žádat o uzpůsobení podmínek pro státní maturitní zkoušku, musí aktualizovat svůj současný odborný posudek. Doporučuji v průběhu měsíce května 2013 kontaktovat pedagogicko- psychologickou poradnu a objednat termín. Pedagogicko-psychologická poradna vyžaduje ukázku písemného projevu z JČ a školou vypracovaný posudek (formulář je k vyzvednutí u školní psycholožky).

Bližší informace a kontakty sdělí školní psycholožka. PhDr. Hana Štěpánová

Maturitní zpravodaj

soubor k nahlédnutí (PDF)

Časový harmonogram maturitních zkoušek

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky – podzim 2018