Přijímací řízení

Informace pro uchazeče

Organizační zajištění přijímacího řízení  ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste se rozhodli podat přihlášku na naši školu. Vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení, které proběhne v termínu stanoveném MŠMT. Vzhledem k současné situaci, sledujte prosím naše webové stránky, kde budou zveřejňovány bližší informace a termíny přijímacího řízení. Další informace a evidenční číslo, pod kterým najdete výsledky přijímacího řízení, Vám budou následně zaslány poštou.

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Učební obory

  •     23-51-H/01        Strojní mechanik
  •     23-56-H/01        Obráběč kovů
  •     26-51-H/02        Elektrikář silnoproud

Maturitní obory

  •     23-45-L/01          Mechanik seřizovač
  •     26-41-L/01          Mechanik elektrotechnik
  •     63-41-M/01         Ekonomika a podnikání

Nástavbové studium

  •     23-43-L/51          Provozní technika – denní studium
  •     23-45-L/51          Provozní technika – dálkové studium

Přijímáme přihlášky do  2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 pro níže uvedené učební obory

 

Místo pro odevzádní přihlášky

Přihlášky se odevzdávají na studijním oddělení, kancelář č. 110 u Mgr. Blanky Podžorské od 07:00 - 16:00 hod