Přijímací řízení

Informace pro uchazeče

Organizační zajištění přijímacího řízení  ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste se rozhodli podat přihlášku na naši školu. Vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení, které proběhne v termínu stanoveném MŠMT. Vzhledem k současné situaci, sledujte prosím naše webové stránky, kde budou zveřejňovány bližší informace a termíny přijímacího řízení. Další informace a evidenční číslo, pod kterým najdete výsledky přijímacího řízení, Vám budou následně zaslány poštou.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Místo pro odevzádní přihlášky

Přihlášky se odevzdávají na studijním oddělení, kancelář č. 110 u Mgr. Blanky Podžorské od 07:00 - 16:00 hod