Rodič

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních škol za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází: ze známek získaných v 2. pololetí v době do 10. března 2020 podpůrně z...
Zobrazit více...»

Aktuální informace k maturitním zkouškám 2020

Dne 13. 5. 2020 byly na adresy uvedené v přihláškách zaslány pozvánky na DT, které se konají: 1. 6. 2020 (pondělí) 8:00 hod.  Matematika ...
Zobrazit více...»

Organizace výuky k MZ a ZZ od 11. 5. 2020

Rozvrh konzultací pro žáky – teoretická výuka Rozvrh konzultací pro žáky – praktická výuka Harmonogram MZ 2020 Harmonogram ZZ 2020 Čestné...
Zobrazit více...»

Informace k přijímacímu řízení a ukončování SŠ vzdělávání

Vážení rodiče, děkujeme, že jste se rozhodli podat přihlášku na naši školu. Vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení, které proběhne v termínu stanoveném...
Zobrazit více...»

Informace pro žáky VSPŠ

Sledujte IS Bakaláře nebo své e-mailové schránky, kde Vám budou zasílány studijní materiály. Připadně dle individuální domluvy s vyučujícím.
Zobrazit více...»