Rodič

Informace k přijímacímu řízení a ukončování SŠ vzdělávání

Vážení rodiče, děkujeme, že jste se rozhodli podat přihlášku na naši školu. Vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení, které proběhne v termínu stanoveném...
Zobrazit více...»

Informace pro žáky VSPŠ

Sledujte IS Bakaláře nebo své e-mailové schránky, kde Vám budou zasílány studijní materiály. Připadně dle individuální domluvy s vyučujícím.
Zobrazit více...»

Mimořádné opatření ředitele školy

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým je s účinností ode dne 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost...
Zobrazit více...»

Upozornění – informace o koronaviru

Krajský úřad Moravskoslezského kraje situaci výskytu koronaviru aktivně monitoruje a je v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí MSK.   Doporučení ...
Zobrazit více...»

Lyžařský kurs

Od 23. do 28. února probíhal lyžařský kurz pro žáky naší školy ve Vrbně pod Pradědem, kterého se zúčastnilo celkem 36 studentů ze tříd LX1E, AU1, LX2. Ti se na sjezdovkách...
Zobrazit více...»