Rodič

Harmonogram vydávaní vysvědčení

Žáci se dostaví dne 30. 6. 2020 do školy ve stanoveném čase. I nadále se všichni žáci ve škole řídí pravidly pro ochranu zdraví, tzn. ve společných prostorech nosí roušku a...
Zobrazit více...»

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Harmonogram MZ 2020 Harmonogram ZZ 2020 Čestné prohlášení  
Zobrazit více...»

Aktuální informace pro žáky (zákonné zástupce) 1., 2. a 3. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci, od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků nižších ročníků, tj. 1., 2. a 3. (maturitních oborů), ve škole za účelem dobrovolných...
Zobrazit více...»

Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ) 2020

Dne 13. 5. 2020 byly na adresy uvedené v přihláškách zaslány pozvánky k JPZ. Datum konání je 8. 6. 2020 (pondělí) v 8:30 hod. K vykonání zkoušky se dostavte v...
Zobrazit více...»

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních škol za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází: ze známek získaných v 2. pololetí v době do 10. března 2020 podpůrně z...
Zobrazit více...»