školní psycholog

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství na VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE je v podstatě nadstandardní činností školy, které má ve spolupráci s rodiči a pedagogy usnadnit dospívajícímu studium na střední škole a připravit jej na úspěšnou profesní dráhu. Jeho hlavním cílem je prevence negativních jevů ve škole, ve třídách, prevence výchovných a výukových problémů žáků, sociální podpora při řešení osobních problémů jednotlivců, eventuálně predikce profesionálního vývoje žáků.

Dle účelu se v psychologickém poradenství užívají různé metody, např. individuální rozhovor; psychologická diagnostika, sloužící k postižení schopností a individuálních zvláštností osobnosti; sociálně psychologická šetření, analyzující sociální klima a vztahy ve třídách; výcvik sociálních dovedností; skupinová diskuse. Psychologickou péči mohou využívat žáci, jejich rodiče, pedagogové, je tedy zaměřena jak na jednotlivce, tak na skupiny žáků. 

Veškeré informace sdělené psychologovi jsou důvěrné, jsou využívány v nezbytně nutné míře a slouží k doporučení adekvátních výchovných a výukových postupů.

Konzultační hodiny

Lichý i sudý týden
Pondělí 800–1300
Úterý 800–1530
Středa 800–1100

V ostatních případech dle domluvy.

Pro žáky v těchto dnech neomezeně.