Sportovní hala – velká

Sportovní hala je vhodná pro:

 • sálovou kopanou,
 • basketbal,
 • volejbal,
 • florbal,
 • házenou.

Ceník služeb

Pro sportovní nebo tělovýchovnou činnost

Dle  § 61 písmene d) zákona č. 235/2004 Sb. jsou pro osoby, které vykonávají sportovní něbo tělovýchovnou činnost ceny následující:

 • Cena za 1 hodinu činí 400 Kč
 • Cena za 1,5 hodiny tréninkové jednotky činí 600 Kč

Plnění je dle zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH.

Pro jinou než sportovní nebo tělovýchovnou činnost

Pro osoby, které vykonávají jinou než sportovní nebo tělovýchovnou činnost, jsou dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. ceny následující:

 • Cena za 1 hodinu činí 484 
 • Cena za 1,5 hodiny tréninkové jednotky činí 726 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Technické parametry

 • Rozměry palubovky 39 x 19 m
 • Výška haly 10 m