Učební obory 3-leté

Elektrikář – silnoproud

Studium připravuje absolventa na zvládnutí činností spojené s montáží, opravami, zkoušením a údržbou el.zařízení silnoproudé techniky, el.rozvodů a instalací. Je seznámen se zásadami oprav a údržby a používáním nejrůznějších měřících přístrojů.

Absolvent, po absolvování závěrečné zkoušky, se může zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.

 

Nástrojař

Studium připravuje absolventy, kteří dovedou zhotovovat, dokončovat, sestavovat a opravovat řezné a tvářecí nástroje, upínací, montážní, svařovací a kontrolní přípravky, speciální měřidla, formy pro zhotovování plastů, tlakové lití kovů a kovové slévárenské modely.

Absolvent najde uplatnění jako nástrojař. Po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech

 

Slévač

Studium připravuje absolventy na zvládnutí činností spojených s ručním a strojním vytvářením slévárenských forem a jader, na ruční odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil, na odlévání na odlévacích strojích a pomocí mechanismů.

Absolvent může najít uplatnění v oboru slévač. Po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, pak může samostatně podnikat v oboru.

Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech

Zámečník

Studium připravuje absolventa na zvládnutí ručního a strojního zhotovování součástí strojů, prvků konstrukcí, jejich demontáž, opravu a montáž. Dále také svařování elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře, řezání kyslíkoacetylenovým plamenem a plazmou.

Absolvent je schopen vykonávat typické činnosti povolání provozní a strojní zámečník, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář.

Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech

 

Obráběč kovů

Studium připravuje absolventa na zvládnutí výroby strojních součástí z kovových i nekovových materiálů na převážně klasických obráběcích strojích. Dále také s obsluhou NC a CNC strojů.

Absolvent najde uplatnění v povoláních soustružník kovů, frézař nebo obsluha číslicově řízených obráběcích strojů.

Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech

Elektrikář – slaboproud

Studium připravuje absolventa na zvládnutí odborných činností spojených s instalací, jednoduchými návrhy, zapojováním, oživováním, seřizováním, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení.

Absolvent, po úspěšném ukončení studia, se může zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.

Automechanik

Studium připravuje absolventa na zvládnutí oprav silničních motorových vozidel.

Absolvent musí ovládnout demontáže, montáže, kontroly a opravy části automobilů, používání a vyhodnocování údajů diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel.Součástí vzdělání absolventa je získání svářečského průkazu i řidičského oprávnění skupiny B a C.

Modelář

Studium připravuje absolventa na zvládnutí výroby oprav modelových zařízení z různých materiálů, převážně ze dřeva, pomocí ručního a strojního zpracování.

Absolvent umí obsluhovat dřevoobráběcí stroje a nástroje, provádět jejich seřizování a běžnou údržbu. Po absolvování je schopen vykonávat povolání modelář.

 

Truhlář

Studium připravuje absolventa na zvládnutí výroby skříňového, stolového, lůžkového a sedacího nábytku a bytových doplňků, včetně povrchových úprav.

Absolvent je připraven vykonávat povolání truhlář a po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může samostatně podnikat v oboru.

 

Alena Pečínková

KONTAKTUJTE NAŠEHO ODBORNÍKA

Alena Pečínková
studijní oddělení
Tel.: +420 596 764 888
GSM: +420 725 435 391
E-mail: skola@vitkovice.cz

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hasičská 1003/49
700 30 Ostrava - Hrabůvka
CZECH REPUBLIC

ZANECHTE NÁM ZPRÁVU

Váš email pro odpověď