Výchovný poradce

Poskytování odborné pomoci a informací o dalším studiu

Výchovný poradce na VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ je součástí Školního poradenského pracoviště, které na naší škole tvoří: školní psycholog dr. Hana Štěpánová (vedoucí týmu), Mgr. Eva Benešová ( VP ) a Ing. Tomáš Havlásek (šk. metodik prevence).

Hlavní náplní práce VP je poskytovat odbornou pomoc žákům a jejich rodičům při řešení problémů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Poradenská činnost vychází z Přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Jedná se hlavně o kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě a péči o žáky s SVPU.

Konzultační hodiny

Lichý týden
Pondělí 9.45–10.30
Úterý 12.30–13.15
Pátek 10.50–11.35
Sudý týden
Středa 9.45–10.30
Pátek 9.45–10.30

Termín návštěvy v jiných časech lze dohodnout telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle nebo po osobní domluvě.