Zaměstnanci

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou klíčem úspěchu

Skupina VÍTKOVICE je od svého vzniku v roce 1828 jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Po celou dobu své existence se spoléhá na zručnost, pracovitost, kreativitu a loajalitu svých zaměstnanců. Společnosti skupiny VÍTKOVICE mají jeden společný a navíc obrovsky cenný fenomén. Pracují v nich lidé, kteří jsou v pořadí už několikátou generací rodin věrných jedné firmě. Tento fakt mimo jiné svědčí o tom, že VÍTKOVICE jsou nejen v rámci Moravskoslezského kraje už po mnoho desetiletí synonymem perspektivního zaměstnavatele.

Osobnostní a profesní rozvoj svých zaměstnanců považuje skupina VÍTKOVICE za svou prioritu, která se odráží ve všech aktivitách a strategických opatřeních skupiny. Do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců investuje skupina VÍTKOVICE každoročně miliony korun. Svým zaměstnancům poskytuje skupina VÍTKOVICE též další nadstandardní benefity v podobě týdne dovolené navíc, individuálního kariérního poradenství, příspěvku na stravování, rekondiční lázeňské péče, příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění aj.

Ve vztahu k zaměstnancům aplikuje skupina VÍTKOVICE rovný přístup, který vylučuje diskriminaci, a poskytuje rovné příležitosti ve vztahu ke kariérnímu růstu a profesnímu rozvoji.