ARCHIV JE OD R. 2006 AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA PRO VÝKON PŮSOBNOSTI SOUKROMÉHO ARCHIVU A JEHO ČINNOST VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA Č. 499/2004 SB., O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ.

 

Historie a současnost archivu:

Archiv patří k nejstarším a největším podnikovým archivům v České republice. Zřízen byl na základě oběžníku ředitele Václava Belfína č. 62/54 ze dne 7.4.1954, kterému předcházelo vládní usnesení z 9. ledna 1953, jež zahrnovalo zásady plánovitého řízení archivní činnosti. V roce 2006 byla archivu na základě rozhodnutí archivní správy Ministerstva vnitra udělena akreditace pro výkon působnosti soukromého archivu.

Archiv aktuálně disponuje vlastní badatelnou, čtyřmi depozitními místnostmi i odpovídajícím technickým vybavením.

Nadřízeným orgánem je Zemský archiv v Opavě, kterému každoročně archiv předkládá výroční zprávu a aktualizovanou evidenci národního archivního dědictví, jež je následně zaslána na archivní správu Ministerstva vnitra. Krom toho Zemský archiv v Opavě schvaluje všechny návrhy na vyřazení dokumentů s prošlou skartační lhůtou.

Základní činnosti archivu:

  • předarchivní péče o dokumenty – kontroly spisové a skartační služby, metodické vedení pracovníků spisoven, konzultace skartačních návrhů
  • zpracování archiválií – vyhotovení archivních pomůcek (inventářů, katalogů), digitalizace historických fotografií a archivních dokumentů
  • fyzická a právní ochrana archiválií – před odcizením, poškozením, zneužitím informací a neoprávněným nakládáním s archiváliemi
  • využívání archiválií – pro publikační a badatelskou činnost
  • externím organizacím nabízíme možnost ukládání archivních dokumentů a zajištění archivní péče (správu písemností a skartační činnost)

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Čtvrtek 8:00 – 15:00

KDE NÁS NAJDETE

  • Archiv Vítkovice, a.s.
  • Pohraniční 27 Vítkovice
  • CZ 703 00 Ostrava

Pro více informací kontaktujte

Lukáš Lisník

vedoucí odboru archivu Vítkovice

+420 595 956 922
lukas.lisnik@cylinders.cz
Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů