Img 1

Záloha pro akcionáře

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE VE VZTAHU K VALNÉ HROMADĚ

VÝZVA AKCIONÁŘŮM VÍTKOVICE, A.S.

INFORMACE AKCIONÁŘŮM O DRAŽBĚ AKCIÍ, VÝZVA K VYZVEDNUTÍ AKCIÍ, ODPOVĚĎ NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dokument zde

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM K PŘEVZETÍ LISTINNÝCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S.

Dokument zde

VÝZVA AKCIONÁŘŮM VÍTKOVICE, A.S.

Dodatečná lhůta k vyzvednutí akcií

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S.

Z důvodu překážky znemožňujícími vydávání akcií společnosti způsobené mimořádnými opatřeními ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru společnost rozhodla, že o dobu přerušeného vydávání akcií se prodlužuje lhůta pro převzetí akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. do 30.9.2020.


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

 Pořad jednání:      

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 • Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2019.
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 • Určení auditora společnosti
 • Změna stanov společnosti
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
 • Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

Výzva akcionářům

Dokument zde.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19. 12. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:     

 • Zahájení 
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019
 • Objasnění  projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se  všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v  období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady
 • Rozhodnutí o fúzi
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B  302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 28. 6. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:    

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 • Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2018
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 • Určení auditora společnosti
 • Volba člena dozorčí rady
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 21.8.2018 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za rok 2016
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 • Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017,  zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 • Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2017.
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 • Určení auditora společnosti
 • Snížení základního kapitálu
 • Změna stanov společnosti
 • Závěr 

 Dne 15.8.2018 byla doručena žádost akcionáře o vysvětlení.

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 30.6.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016,  zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského  výsledku za rok 2016
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 • Určení auditora společnosti
 • Schválení zastavení majetku společnosti
 • Závěr 

 Uveřejněna žádost kvalifikovaného akcionáře.

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Představenstvo  akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Ostrava,  Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B., vložka 4229, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 30. 6. 2017 od 15:00 hodin, v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (zasedací místnost v 8. patře).

 Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího  majetku k 31. 12. 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016,  zpráva provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za  rok 2016
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky  za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.  Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy  představenstva o vztazích za rok 2016
 • Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 • Určení auditora společnosti
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
 • Prodej části závodu
 • Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
 • Závěr 

Sekce pro akcionáře VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HUTNÍ MONTAŽE, a.s. - valná hromada odvolána

Představenstvo  společnosti Hutní montáže, a.s.. se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice,  703 00 Ostrava, IČ 155 04 140, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 143, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.6.2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (6. patro, č. dv. 610).

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího  majetku k 31.12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o  provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok  2016
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za  rok 2016 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.  Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy  představenstva o vztazích za rok 2016
 • Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 • Určení auditora společnosti
 • Změna stanov společnosti
 • Závěr 

Pozvánka na valnou hromadu (PDF)
Odvolání valné hromady (PDF)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 2.5.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení odměny za výkon funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Schválení zastavení majetku společnosti
 • Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s.
 • Změna stanov společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.10.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo  společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře  společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX  Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č.  27271144 doručené dne 21.9.2016. Pořad jednání valné hromady byl  stanoven v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání valné  hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je  lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě  svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Projednání  informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a  jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných  opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY  GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou.
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - VALNÁ HROMADA ODVOLÁNA

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.8.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.6.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti. 

Pořad jednání:     

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího  majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o  konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených  auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za  rok 2015
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a  konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za  rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání  zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
 • Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
 • Určení auditora společnosti
 • Projednání a schválení zajištění syndikovaného úvěru
 • Schválení změny stanov společnosti
 • Odvolání a volba členů dozorčí rady
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Představenstvo  akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Ostrava,  Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B.,  vložka 4229, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 29. 6. 2016 od 10:00 hodin, v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (zasedací místnost v 8. patře).

Pořad jednání: 

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího  majetku k 31. 12. 2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015,  zpráva provedeném auditu, návrh na rozdělení zisku za rok 2015
 • Zpráva  dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na  rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o  výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
 • Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
 • Určení auditora společnosti
 • Odvolání a volba členů představenstva
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
 • Odvolání a volba členů dozorčí rady
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
 • Závěr 

Sekce pro akcionáře VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se  koná dne 24.3.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

 Program

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Projednání  informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a  jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a  dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská  1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357
 • Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.
 • Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

Zpráva o valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. v roce 2014

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se v roce 2014 konala dne 18. června 2014 v sídle společnosti.

Nejdůležitější  body projednané valnou hromadou byly schválení řádné účetní závěrky  a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o ponechání zisku  za rok 2013 ve výši 626 mil. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých  let a úprava stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, aby byly plně  v souladu s novou právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích  a odvolání a volba členů dozorčí rady.

Pokud jde o úpravu stanov,  tak mezi nejzásadnější změny stanov společnosti lze zařadit  přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, a dále pak zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů  společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Součástí změn jsou  zejména změny týkající se svolávání valných hromad, přesun volby členů  představenstva z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady,  která současně bude rozhodovat o schvalování smlouvy o výkonu funkce  s členy představenstva a dále zrušení povinnosti tvorby rezervního  fondu.

Jako staronoví členové dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr.  Josef Babka, pan Ing. Vladimír Soták a paní Ing. Halina Ryšková.  Akcionáři dále schválili uzavření smluv o výkonu funkce s novými členy  dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Dokumenty ke stažení

Zpráva o snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.

Zpráva  o snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICEa.s., se  sídlem U Koupaliště 1570/10 Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 451 93 088,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle  B, vložka 321

Valná hromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.byla  svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře a konala se  30.6.2014 od 10:00 v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101,  Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Na této valné hromadě společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. bylo akcionáři rozhodnuto o snížení základního  kapitálu o 44.000.000,- Kč bezúplatným vzetím akcií z oběhu za účelem úhrady ztráty vykázané v účetní závěrce zpracované ke dni 31.12.2013.

Dále  akcionáři rozhodli o snížení základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. o 100.000.000,- Kč úplatným vzetím akcií z oběhu z důvodu  optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním  aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení  základního kapitálu akcionářům společnosti.

Po schválení snížení  základního kapitálu společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. akcionáři na valné  hromadě byl zahájen proces snižování základního kapitálu tím, že byly  mezi společností a akcionáři uzavřeny smlouvy o bezplatném vzetí akcií  z oběhu a smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, a akcie byly předány  společnosti.

Snížení základního kapitálu o 44.000.000,- Kč bylo  do obchodního rejstříku zapsáno dne 10. července 2014. Snížení  základního kapitálu o 100.000.000,- Kč bylo do obchodního rejstříku  zapsáno dne 2. prosince 2014 a následně peníze vyplaceny akcionářům.

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů