Certifikace nejvyšší kvality služeb podle norem ISO 9001 a 41001

Společnost Vítkovice, a.s. byla 16. 3. 2023 certifikována na integrovaný systém managementu pro oblasti:

  • systém managementu kvality dle normy ISO 9001
  • systém facility managementu dle normy ISO 41001

Integrovaný systém managementu je uplatňován, udržován a zlepšován v rámci procesů provozovaní realit, projektování, developmentu a facility.

Zavedením integrovaného systému managementu se společnost VÍTKOVICE, a.s.zavázala plnit zásady Politika společnosti a uplatňovat principy stanovené v Příručce integrovaného systému managementu.

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek normy ISO 9001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále ho zlepšovat
Certifikace zvyšuje důvěru zákazníka, zvyšuje konkurenceschopnost, v konečných důsledcích snižuje náklady a vytváří nové obchodní příležitosti. Zavedení a certifikace systému vede ke zvýšení firemní image a zviditelnění v rámci konkurence. Umožňuje snazší a rychlejší přizpůsobení se společnosti požadavkům zákazníků, které se často mohou měnit.
Certifikace managementu kvality přispívá k rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti a odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení.

Norma ISO 41001 specifikuje požadavky na systém managementu v organizacích, které vykonávají správu budov, tzv. facility management. Systém managementu dle normy ISO 41001 slouží k řízení a usměrňování organizace při správě budov, pomáhá snižovat environmentalní dopady a šetří náklady spojené se správou budov.
Certifikace facility managementu přispěje ke zjištění slabých míst v oblasti systému správy budov a k rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti.
Certifikací managementu se sníží míra vzniku chyb zaviněných lidskou činností a podpoří zlepšení ochrany životů a zdraví při práci zaměstnancům a návštěvníkům budov. 

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů