Vodíkové město

Jak bude vypadat vodíkové město?

H2 District H2 District

V Ostravě na bývalé uhelné haldě Hrabůvka vyroste vodíkové město budoucnosti. Technologie založené na vodíku podporuje i Moravskoslezský kraj. Projekt se rodí v době, kdy pětice britských plynárenských firem představila plán na stavbu prvního stoprocentně vodíkového města. Jeho realizace se má stát pilířem Zelené průmyslové revoluce, kterou britský premiér Boris Johnson ohlásil v listopadu 2020.

Vodíkové údolí Moravskoslezského kraje

Doba kamenná

Doba kamenná

Doba železná

Doba železná

Doba uhelná

Doba uhelná

Doba vodíková

Doba vodíková
Doba kamenná

Doba kamenná

Doba železná

Doba železná

Doba uhelná

Doba uhelná

Doba vodíková

Doba vodíková

Odval Ostrava Hrabůvka

History

Před rokem 1890

halda dolu Louis (Jeremenko) + pole

1910

vlastní počátky současné haldy v Hrabůvce (Habrówka), plocha činila 114 hektarů a měla sloužit k ukládání báňského i hutního odvalu po dobu 25 let,

1912

železniční trať z oblasti vysokých pecí až do oblasti Hrabové

1926

zřízena střelnice pro zkoušení střelovzdorných plechů

1939 až 1945

zřízena struskárna přímo na haldě

1965

halda slouží již jen jako studený odval (do té doby vylévány rovněž horké strusky)

1996

zákonné ukončení provozu skládek v Hrabůvce a Hrabové k 31. 7. 1996

Revitalizace

období 2009 až 2016

- průzkum a likvidace termických procesů

Náklady z prostředků MF ČR:71.5 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:71.5 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:143 mil. Kč

od 4/2016 až 12/2017 – SANACE:

- sanační práce stavební

Náklady z prostředků MF ČR:42.5 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:19.4 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:61.9 mil. Kč

do 12/2021 – plán následné péče o vysázené dřeviny

Náklady

Náklady z prostředků MF ČR:71.5 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:71.5 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:143 mil. Kč

Náklady z prostředků MF ČR:42.5 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:19.4 mil. Kč

Náklady VÍTKOVICE, a.s.:61.9 mil. Kč

Projektované zóny vodíkového města H2 District v Ostravě zahrnují: