SPOJENÉ SLÉVÁRNY spol. s r. o.

Dnes je společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. dceřinou společností holdingu VÍTKOVICE, a.s., stojí tak za ní nejen silné jméno a velice stabilní skupina, ale především neodmyslitelná a dlouholetá tradice v těžkém průmyslu sahající až do počátku 19. století.

Jsme slévárnou neželezných kovů, primárně bronzových a hliníkových odlitků a obrobků, disponujeme vlastní modelárnou, slévárnou i obrobnou.

Ročně zpracujeme kolem 200 tun materiálu, z toho přibližně 140 tun bronzových slitin a až 60 tun slitin hliníku. Z pohledu technologie u nás dominuje gravitační lití do pískových forem, část produkce připadne také na odstředivé lití.

Naší hlavní odběratelé jsou především z oblasti průmyslu, a to z různých odvětví jakými jsou například těžba a zpracování nerostných surovin, elektrifikace a infrastruktura, hutnictví, součásti hasící techniky, kladky, armatury a ostatní díly strojů a zařízení.

Čím dál častěji spolupracujeme také s městy, obcemi či různými spolky, pro něž dodáváme pamětní desky, plakety, busty a jiné umělecké předměty.
Na hlavní pracovní poměr u nás pracuje kolem 40ti zaměstnanců, kteří zajišťují chod jednotlivých provozů, kterými jsou modelárna, jádrovna, slévárna a strojní obrobna.

Oficiální stránky společnosti Spojených sléváren: https://www.spojeneslevarny.cz/

Pro více informací kontaktujte

David Pakosta

ředitel společnosti, jednatel, vedoucí obchodu

+420 606 654 807
david.pakosta@vitkovice.cz
Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů