125 let dokončení stavby podnikového sirotčince

Z popudu výročí 50 let panování císaře Františka Josefa I. se na jeho počest Vítkovické železárny rozhodly v roce 1898 na dnešní Sirotčí ulici zřídit sirotčinec pro 50 chlapců a 50 děvčat. O rok později před 125 lety byla dokončena stavba budovy a umístěny první děti. Objekt volně stojící v zahradě měl dvě samostatná oddělení pro chlapce a dívky s vlastními vchody a společnou kuchyní. V roce 1905 proběhla přístavba pro ubytování dalších 25 dívek a byla zavedena pitná voda a kanalizace. Za účelem financování byla vedena zvláštní nadace, přičemž přednost měli sirotci po zaměstnancích podniku. Dohled nad svěřenci měly jeptišky Boromejky, které je vedly ke školní docházce, ručním pracím a řádnému chodu domácnosti a zajišťovaly jejich fyzickou a morální výchovu. Od roku 1923, začala po rekonstrukci na byty, část objektu sloužit k ubytování. 

Po druhé světové válce přestal areál plnit svou původní původní funkci a byl využíván jako ubytovna (dělnický domov) pro zaměstnance, což vedlo v roce 1954 k podání žádost o zrušení původní nadace ze strany Krajského národního výboru, k čemuž došlo o dva roky později. Nemovitost byla převedena do vlastnictví podniku do správy odboru 935 péče o pracující. V souvislosti s výstavbou Rudné ulice proběhla po roce 1960 částečná demolice, kdy byla přibližně třetina domu čp. 474 zbořena a celý objekt nově upraven. V letech 1970–1973 proběhl převod do vlastnictví Národního výboru města Ostravy, který v objektech zřídil již v červnu 1971 domov důchodců. K převodu mělo dojít k 1. 1. 1971, po nedorozuměních ve smlouvě se tak definitivně stalo až hospodářskou smlouvou uzavřenou s městskou správou ústavů sociální péče 2. 11. 1973. Jako domov pro seniory nyní pod hlavičkou příspěvkové organizace Domov Magnolie plní tuto funkci dodnes.

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů