Valné hromady

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Mgr. Pavel Štefánik, jako místopředseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 7. 2024 od 9.00 hodin, na adrese ul. Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s. - 17.7.2024.pdf
Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání VH.pdf
Příloha č. 1 - čistopis úplného znění stanov.pdf
Příloha č. 2 - změnové znění stanov společnosti.pdfProběhlé valné hromady:

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 24. 6. 2024 od 9.00 hodin v budově Brick House na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Pozvánka na valnou hromadu - 24.6.2024.pdf
Příloha č. 1 - VÍTKOVICE, a.s. - AUDITOVANÁ VZ_2023.pdf
Příloha č. 2 - VÍTKOVICE, a.s. - AUDITOVANÁ KVZ_2023_56687717.pdf
Příloha č. 3 ZMĚNA STANOV SCHVÁLENÁ VALNOU HROMADOU DNE 27. 6. 2022.pdf
Příloha č. 4 ZMĚNOVÉ ZNĚNÍ STANOV.pdf
Příloha č. 5 NÁVRH USNESENÍ Č. 6 – NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV.pdf
Stanovisko DR ke zprávě o vztazích.pdf

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 26. 6. 2023 od 9.00 hodin v budově Brick House na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s. - 26.6.2023.pdf
Příloha č. 1 - Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2022.pdf
Příloha č. 2 - Konsolidovaná výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2022.pdf
Příloha č. 3 - Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.pdf
Příloha č. 4 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady.pdf
Protinávrh k bodu 5 programu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře
Informace pro akcionáře a návrh představenstva k bodu 7 a bodu 8.pdf

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE VE VZTAHU K VALNÉ HROMADĚ


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 23. 7. 2021 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:      

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
 7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 8. Určení auditora společnosti
 9. Schválení změny stanov společnosti
 10. Zvýšení základního kapitálu společnosti
 11. Závěr

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

 Pořad jednání:      

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 • Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2019.
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 • Určení auditora společnosti
 • Změna stanov společnosti
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
 • Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

Výzva akcionářům

Dokument zde.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19. 12. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:     

 • Zahájení 
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019
 • Objasnění  projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se  všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v  období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady
 • Rozhodnutí o fúzi
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B  302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 28. 6. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:    

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 • Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2018
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 • Určení auditora společnosti
 • Volba člena dozorčí rady
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 21.8.2018 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za rok 2016
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 • Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017,  zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 • Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2017.
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 • Určení auditora společnosti
 • Snížení základního kapitálu
 • Změna stanov společnosti
 • Závěr 

 Dne 15.8.2018 byla doručena žádost akcionáře o vysvětlení.

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 30.6.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016,  zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského  výsledku za rok 2016
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 • Určení auditora společnosti
 • Schválení zastavení majetku společnosti
 • Závěr 

 Uveřejněna žádost kvalifikovaného akcionáře.

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 2.5.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení odměny za výkon funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Schválení zastavení majetku společnosti
 • Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s.
 • Změna stanov společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.10.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo  společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře  společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX  Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č.  27271144 doručené dne 21.9.2016. Pořad jednání valné hromady byl  stanoven v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání valné  hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je  lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě  svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Projednání  informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a  jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných  opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY  GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou.
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - VALNÁ HROMADA ODVOLÁNA

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.8.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
 • Volba členů dozorčí rady
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.6.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti. 

Pořad jednání:     

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího  majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o  konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených  auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za  rok 2015
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a  konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za  rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání  zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
 • Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
 • Určení auditora společnosti
 • Projednání a schválení zajištění syndikovaného úvěru
 • Schválení změny stanov společnosti
 • Odvolání a volba členů dozorčí rady
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se  koná dne 24.3.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

 Program

 • Zahájení
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Projednání  informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a  jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a  dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská  1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357
 • Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.
 • Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
 • Závěr 

Dokumenty ke stažení

Zpráva o valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. v roce 2014

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se v roce 2014 konala dne 18. června 2014 v sídle společnosti.

Nejdůležitější  body projednané valnou hromadou byly schválení řádné účetní závěrky  a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o ponechání zisku  za rok 2013 ve výši 626 mil. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých  let a úprava stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, aby byly plně  v souladu s novou právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích  a odvolání a volba členů dozorčí rady.

Pokud jde o úpravu stanov,  tak mezi nejzásadnější změny stanov společnosti lze zařadit  přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, a dále pak zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů  společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Součástí změn jsou  zejména změny týkající se svolávání valných hromad, přesun volby členů  představenstva z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady,  která současně bude rozhodovat o schvalování smlouvy o výkonu funkce  s členy představenstva a dále zrušení povinnosti tvorby rezervního  fondu.

Jako staronoví členové dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr.  Josef Babka, pan Ing. Vladimír Soták a paní Ing. Halina Ryšková.  Akcionáři dále schválili uzavření smluv o výkonu funkce s novými členy  dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Dokumenty ke stažení

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů