Archiv

ARCHIV JE OD R. 2006 AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA PRO VÝKON PŮSOBNOSTI SOUKROMÉHO ARCHIVU A JEHO ČINNOST VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA Č. 499/2004 SB., O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ.

 

Historie a současnost archivu:

Archiv patří k nejstarším a největším podnikovým archivům v České republice. Zřízen byl na základě oběžníku ředitele Václava Belfína č. 62/54 ze dne 7.4.1954, kterému předcházelo vládní usnesení z 9. ledna 1953, jež zahrnovalo zásady plánovitého řízení archivní činnosti. V roce 2006 byla archivu na základě rozhodnutí archivní správy Ministerstva vnitra udělena akreditace pro výkon působnosti soukromého archivu.

Archiv aktuálně disponuje vlastní badatelnou, čtyřmi depozitními místnostmi i odpovídajícím technickým vybavením.

Nadřízeným orgánem je Zemský archiv v Opavě, kterému každoročně archiv předkládá výroční zprávu a aktualizovanou evidenci národního archivního dědictví, jež je následně zaslána na archivní správu Ministerstva vnitra. Krom toho Zemský archiv v Opavě schvaluje všechny návrhy na vyřazení dokumentů s prošlou skartační lhůtou.

Základní činnosti archivu:

  • předarchivní péče o dokumenty – kontroly spisové a skartační služby, metodické vedení pracovníků spisoven, konzultace skartačních návrhů
  • zpracování archiválií – vyhotovení archivních pomůcek (inventářů, katalogů), digitalizace historických fotografií a archivních dokumentů
  • fyzická a právní ochrana archiválií – před odcizením, poškozením, zneužitím informací a neoprávněným nakládáním s archiváliemi
  • využívání archiválií – pro publikační a badatelskou činnost
  • externím organizacím nabízíme možnost ukládání archivních dokumentů a zajištění archivní péče (správu písemností a skartační činnost)

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Čtvrtek 8:00 – 15:00

KDE NÁS NAJDETE

  • Archiv Vítkovice, a.s.
  • Pohraniční 27 Vítkovice
  • CZ 703 00 Ostrava

Výroční zpráva Archivu Vítkovice a.s. za rok 2022 ke stažení ZDE
Badatelský řád Archivu Vítkovice a.s ke stažení ZDE

Pro více informací kontaktujte

Lukáš Lisník

vedoucí odboru archivu Vítkovice

+420 595 956 922
lukas.lisnik@cylinders.cz
Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů