70 let od vzniku podnikového archivu

V letošním roce uplynulo 70 let od vzniku podnikového archivu Vítkovických železáren, dnes Vítkovice a.s., který byl oficiálně zřízen oběžníkem podnikového ředitele z 7. dubna 1954. Za celou existenci patřil archiv k předním institucím na poli podnikového archivnictví a je jím dodnes. Jeho počátky jsou úzce spojeny se zrodem struktury archivů a zavádění organizované spisové služby v podnicích, zejména v hutním sektoru, kde plnil roli tzv. Sdruženého podnikového archivu, tedy vzorové instituce, dohlížející na další archivy podniků Moravy a Slezska v daného sektoru, a to až do reorganizace v roce 1966. I nadále však Vítkovický archiv patřil k předním institucím na tomto poli a jeho odborní zaměstnanci nadále platili za přední členy této specifické archivní komunity, na což mj. doplatili v posrpnových událostech roku 1968 a následných čistkách v období počáteční normalizace. I díky své minulosti vycházející z důležitého postavení kulturní instituce podniku, archiv funguje dodnes a vedle Archivu Liberty a. s. a archivu bývalého OKD, dnes spadajícího pod státní podnik Diamo, patří k posledním podnikovým archivům v Moravskoslezském kraji.

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů