Generální ředitel Rodan Broskevič se zúčastnil oslav Dne horníků

Generální ředitel společnosti Vítkovice Rodan Broskevič se dne 2. září zúčastnil v Karviné Hornických slavnosti. Tato tradiční oslava Dne horníků měla v letošním roce zvláštní význam, protože připomínala 55. výročí zahájení těžby na Dole ČSM. Ovšem málokdo ví, že více než 100 let byly doly na Ostravsku vlastněny společností Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Společnost OKD, jak ji známe dnes, vznikla až po znárodnění Vítkovic po roce 1945.

Hornické slavnosti jsou každoročním vrcholem pro obyvatele Ostravska a okolního regionu. Jsou symbolem vzpomínky na těžkou a nebezpečnou práci horníků, kteří položili základy průmyslového rozvoje této oblasti. Tato událost přináší lidem příležitost spojit se s historií a tradicemi, které jsou stále živé a důležité pro region. Generální ředitel Vítkovic, Rodan Broskevič, věnoval svůj čas Hornickým slavnostem nejen jako představitel Vítkovic, ale také jako člověk, který si cení dědictví hornictví a průmyslové historie Ostravska. "Je důležité si pamatovat naše kořeny a ocenit tvrdou práci a obětavost těch, kteří tuto zemi postavili na nohy," řekl Broskevič.

Důležitým faktem, který mnozí neznají, je, že Vítkovice byly hlavním hráčem v hornictví v této oblasti po mnoho desetiletí. Jejich podnikatelský duch a inovace v průmyslu položily základy pro následný rozvoj celého regionu. Těžba uhlí a hutní výroba byly motorem ekonomiky, který přinesl prosperitu a pracovní místa pro mnoho lidí. Až do znárodnění v roce 1945 byly Vítkovice dominantním hráčem na hornickém a hutním trhu. Po této události byly Vítkovice přeměněny na státem vlastněný podnik OKD (Ostravsko-karvinské doly), který se stal jedním z největších producentů uhlí v tehdejším Československu. Hornické slavnosti jsou připomínkou toho, že historie a průmyslové dědictví mají stále své místo v současné době. 


Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů