UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 451 93 070,

se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 302 (dále jen „společnost“) uveřejňuje toto

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM NA POCHYBNÉ PRAKTIKY SPOJENÉ SE SNAHOU NABÝT AKCIE SPOLEČNOSTI.

Představenstvo společnosti bylo ze strany akcionářů informováno, že jim byl v posledních dnech doručen dopis obsahující nabídku na odkup akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Z obsahu dopisu pak nevyplývá konkrétní subjekt, který nabídku výkupu akcií předkládá, avšak společnost VÍTKOVICE, a.s. tímto zdůrazňuje, že se nejedná o její aktivitu.

Dopis záměrně cílí na akcionáře, kteří nemají zkušenosti s obchodováním s akciemi, a ve svých částech neoprávněně zneužívá jméno společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Dopis zasílaný akcionářům obsahuje řadu lživých tvrzení, kupříkladu:

akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné,
akcie nelze prodat na volném trhu,
akcie lze prodat výhradně předem vybranému zájemci
akcie jsou v tuto dobu znehodnocovány.

Ostatně už sama skutečnost, že jsou akcionáři oslovováni za účelem prodeje akcií tvrzení o nepřevoditelnosti akcií vyvrací.

Proti těmto tvrzením se představenstvo společnosti důrazně ohrazuje a připravuje příslušné právní kroky k ochraně nejen dobrého jména společnosti, ale hlavně k ochraně práv jednotlivých akcionářů.

V rámci přípisu je akcionářům nabízena cena za odkup akcií ve výši 45 Kč za 1 kus akcie. V této souvislosti představenstvo společnosti informuje akcionáře, že tržní cena akcií společnosti je podstatně vyšší.

 

Nadto představenstvo společnosti připomíná, že probíhá proces navýšení základního kapitálu, kdy všichni akcionáři společnosti mohou využít svého přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. Kupující by tak mohl tohoto práva využít, a to na úkor stávajících akcionářů společnosti.

 

           

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů