V Ostravě vyroste výzkumné centrum EU na zcela ekologické obaly

V Dolních Vítkovicích vznikne špičkové výzkumné centrum udržitelných technologií.

OSTRAVA, 6. 5. 2021 – V Dolních Vítkovicích v Ostravě vznikne špičkové evropské výzkumné a vývojové centrum pro biotechnologie a technologie tzv. cirkulární ekonomiky (dlouhodobě udržitelné výroby s minimem odpadů).  Centrum s názvem Hydal Research and Development, zkráceně HRDC, vybuduje během 1,5 roku společnost NAFIGATE Corporation ve spolupráci s Vítkovicemi, a.s. V Ostravě by tak měly vznikat například ryze ekologické obaly pro potraviny a kosmetiku nebo technologie, které využívají různé druhy komunálního bioodpadu pro výrobu přírodních polymerů. Centrum je výzkumnou základnou pro 3 projekty v rámci nejprestižnějšího vědeckého a inovačního programu EU Horizont 2020.

V tuto chvíli finalizuje projektová příprava. Do Dolních Vítkovic přichází HRDC mimo jiné proto, že je zde Svět techniky, na který má navázat mnohem širší projekt Education District (čtvrť pro vzdělávání) a vodíková městská část Hydrogen District, ve které se silně angažují Vítkovice a jako technologický inovátor také skupina Cylinders Holding Jana Světlíka.

„V Dolních Vítkovicích budeme mimo jiné zpracovávat a testovat nové typy odpadů z potravinářských výrob a hledat i nové biologické zdroje, které jsou vhodné pro zpracování na přírodní polymery nebo bioplasty nové generace. Kromě vývoje obalů nové generace s označením BioSupPack máme evropskou podporu a konsorciální spolupráci i pro zpracováním městských a vodohospodářských biologických odpadů a jejich využívání pro výrobu nových produktů. Další oblastí nových technologií, které přivedeme do Dolních Vítkovic, je testování využití odpadů, které se dnes nezpracovávají – např. mláta, kávové sedliny, ale třeba i odpadů po výrobě olivového oleje,“ vysvětila spolumajitelka NAFIGATE Corporation Lenka Mynářová.

Současně se podle ní centrum zapojí do vzdělávacích a popularizačních aktivit Dolních Vítkovic a zdejšího Světa techniky. Veřejnost by si tak mohla doslova sáhnout na nejnovější vědecké a technologické poznatky.

Projekt výzkumného centra je založený na know-how dvou českých subjektů – NAFIGATE Corporation, a.s. a technické univerzity VUT Brno a na konsorciální spolupráci s mnoha nadnárodními firmami a evropskými institucemi. Zapojen je například i koncern Unilever.

Společně s partery už firma NAFIGATE uspěla ve 4 soutěžích Evropské komise v rámci výzkumného programu Horizont 2020.

Doplňující informace:

NAFIGATE Corporation je přední českou vývojovou firmou. Zaměřuje se na oblast biotechnologií a nanotechnologií. Její vlajkovou lodí v první oblasti je biotechnologie Hydal, která využívá k výrobě biopolymerů různé typy olejových odpadů. NAFIGATE Corporation se současně dlouhodobě zabývá konceptem cirkulární ekonomiky.

VÍTKOVICE jsou po rozsáhlé transformaci, která proběhla v posledních čtyřech letech, společností zabývající se developmentem, správou majetkových účastí, facility managementem a službami v oblasti energetiky. Patří jim rozsáhlé pozemky a nemovitosti, které rekultivují a rekonstruují. Společnost je také nositelem projektů, které přivádí do Ostravy nové technologie a nové investory.

 CYLINDERS HOLDING je česká společnost, která se více než 115 let kontinuálně zabývá výrobou tlakových lahví. Po masivních investicích je rozhodujícím globálním výrobcem ocelových lahví a tlakových nádob se sídlem v Evropě. Společnost se zabývá vývojem nových produktů a jejich technologických celků jak pro vodík, tak pro další nové trendy v cirkulárním průmyslu, v bezemisní energetice a dopravě.

Kontakt pro více informací: 
Lenka Mynářová, e-mail: lenka.mynarova@nafigate.com, mobil +420 603 412 555

Kontakt pro média:
Eva Kijonková, mediální zastoupení DOV a Vítkovice, a. s. tel. +420 721 857 097

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů