Ve Vítkovicích se otevřela unikátní plnička kyslíku

V březnu 2022 otevřely Vítkovice unikátní plničku kyslíku, důvodem pro stavbu vlastní plničky byl vzrůstající zájem ze strany zákazníků-jednotlivců, ale například i zdravotnických organizací, které poptávají zejména malotirážní lahve, jenž bývají součástí záchranářských setů.  Z několika možností vedení Vítkovic pro stavbu vybralo nabídku společnosti APT, která je specialistou v daném oboru. Dodávka plničky byla připravena k instalaci ve Vítkovicích přibližně za 6 měsíců od objednávky a z důvodu časové úspory bylo dodavatelem zvoleno pro daný případ kontejnerové provedení plničky kyslíku. Výstavba plničky kyslíku bezproblémově zapadla do celkové rekonstrukce stanic pro zásobování technickými plyny pro vítkovické provozy.  Oříškem při stavbě byla nutnost vyhovění mnoha požadavkům zároveň, jako například možnosti napojení plynů na stávající rozvody, místa s dostatečným rozměrem pro zajištění bezpečných odstupových vzdáleností mezi jednotlivými plyny (kyslík, dusík a acetylén) a potřebě zajistit přístup pro automobilový závoz jednotlivých plynů. Díky další mírné zimě bylo možno zajišťovat stavební připravenost i během zimních měsíců. 

Nová plnička kyslíku je kontejnerová, je určena pro plnění širokého spektra tlakových lahví od objemu jeden litr až do objemu 50 litrů, plnicí tlaky mohou být jak 150 bar, tak i 200 bar. Čistota plněného kyslíku je pečlivě sledovaným parametrem, neboť kyslík je určen pro dýchání. Proces plnění je silně podporován automatizací některých rutin, například řídící systém přepočítá tlak a teplotu plněných lahví tak, aby při referenční teplotě 15 °C byl v tlakové lahvi nominální tlak 150 nebo 200 bar podle obchodně-technických podmínek. Je zcela automatizován chod kryogenního čerpadla zkapalněného kyslíku, jeho start, stop, příprava ke startu a havarijní odstavení. Bezpečnosti byla věnována mimořádná pozornost a tak například materiálové provedení garantuje, že kyslíkový systém plní ty nejnáročnější standardy bezpečnosti práce. Kontejnerová plnička kyslíku je první svého druhu v České republice a zdá se, že je mnoho důvodů se domnívat, že je to řešení optimální na dodací lhůtu, náklady celkové stavby, jednoduchou montáž na místě provozu.

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů