Vítkovice prodaly Aglomeraci, po 70 letech se změní v průmyslově–obchodní čtvrť

Vítkovice vrací lidem další část Ostravy. Aglomerace se po 70 letech změní v průmyslově–obchodní čtvrť.

OSTRAVA, 22. 10. 2020 - Aglomerace, která v minulosti znečišťovala Ostravu a široké okolí červeným prachem ze zpracování nekvalitní sovětské rudy, je definitivně minulostí. Lokalita je vyčištěná a právě se vrací do života Ostravy ve zcela nové kvalitě. Zasíťované pozemky s dopravním napojením na silnici i železnici v těchto dnech odkoupila renomovaná developerská skupina P3 působící ve 12 zemích. Na více než 40 hektarech chce vybudovat průmyslově-obchodní čtvrť, kterou budou tvořit výrobní a skladové haly, obchody, showroomy, kanceláře a další zázemí. Architektonickým rukopisem se na podobě celého areálu pro P3 podílí ostravský architekt David Kotek.

„Po rozsáhlé sanaci je bývalá Aglomerace novým rozvojovým územím na atraktivní ose Dolní Vítkovice – výrobní areály Nových Vítkovic - vodíkové město H2 District, které vznikne na rekultivované uhelné a struskové Haldě Hrabůvka. Zbořili jsme ploty a vrátili běžný život do Dolních Vítkovic, dnes vzdělávacího centra se Světem techniky, aulou Gong, zpřístupněnou národní kulturní památkou a Bolt Tower. Teď se smysluplně oživuje Aglomerace,“ komentoval Rodan Broskevič, předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Očista rozsáhlých vítkovických pozemků probíhá postupně od roku 1998. Sanace lokality Aglomerace trvala zhruba dva roky (od července 2018) a byla převážně hrazena z prostředků, které se na tyto účely zavázal, v rámci smluv o odstranění starých ekologických zátěží, poskytovat průmyslovým firmám stát.

„Odborné firmy odstranily přes 40 různých objektů, 150 tun odpadu, množství potrubních řadů, dopravních mostů a souvisejících zařízení. Bylo provedeno okolo 250 odběrů vzorků zemin a podzemních vod. Po té bylo území opatřeno tzv. sanačním překryvem inertními zeminami a zatravněno,“ uvedla specialistka Vítkovic pro ekologii Hana Bártková. 

Ostrava před 190 lety rostla do podoby města díky Vítkovicím. Nyní firma rozvoj města podporuje tím, že pro původní průmyslová území nachází nové využití. Na Aglomeraci vznikne podnikání, které na tomto území nikdy v historii nebylo - moderní lehký průmysl. Podél řeky Ostravice současně zmizí další pozůstatek průmyslu starého. Význam proměny je tak daleko širší, než je jen sanace průmyslového areálu. Výsledek budou moci Ostravané podle deklarovaných záměrů P3 ocenit zhruba v polovině příštího desetiletí.

VÍTKOVICE a.s. během své dlouhé historie prošly mnoha změnami struktury. V posledních třech letech se společnost po rozsáhlé restrukturalizaci odklonila od strojírenské výroby a soustředí se na správu majetkových podílů, reality development a s tím související dodavatelské, energetické, IT a další služby. Klíčové projekty Vítkovic se soustředí na zmíněné rekonverze průmyslových areálů.

KONTAKT:
Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE, a.s.
mobil: +420 721 857 097, e-mail: eva.kijonkova@ek-media.com     

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů