Vítkovice slaví 195 let, mluví ale hlavně o budoucnosti

Společnost VÍTKOVICE, a. s. tento týden slaví 195 let. Odklonila se od  někdejší hutní produkce i klasické strojírenské výroby. Nově se soustředí na IT, zkušebnictví, reality development, facility management (činnosti spojené s využíváním majetku), na zpracování titanu a speciálních slitin a na dodavatelské a energetické služby. Dnes v rámci oslav 195 let přemístila sochu svého zakladatele Rudolfa Jana Habsburského. „Je to symbol naší úcty k minulosti, ale současně symbol změny,“ uvedl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič na novém místě instalace bysty vpravo před vchodem do kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí v Ostravě – Vítkovicích.

 Bysta olomouckého arcibiskupa, který 9. 12. 1828 založil Rudolfovu huť, podnik na zpracování a výrobu železa, stála původně u Nového ředitelství Vítkovic na Ruské ulici v Ostravě-Vítkovicích. Přesněji před vstupem do továrny Vítkovice Heavy Machinery. V letech 2016 až 2018 ale prošly Vítkovice rozsáhlou restrukturalizací a Vítkovice Heavy Machinery převzali jiní vlastníci.

Vítkovice nyní pracují na přípravě a realizaci rekonstrukcí, revitalizací a změně využívání více než 90 objektů a spravují přes 300 hektarů pozemků.

Před kostelem na Mírovém náměstí je nyní socha vážící přes 400 kg, vyrobená ze šedé litiny přibližně kolem roku 1850 nejspíše v hutích Frýdlantských železáren, zhruba na polovině cesty mezi Dolními Vítkovicemi a rezidenčním Lipovým dvorem, kde v roce 2024 vznikne už čtvrtý rekonstruovaný bytový dům. Ulice Ruská se má postupně stát novou obytnou čtvrtí  Ostravy a zeleným bulvárem s uměním. „Hodnotu celého záměru Nové Vítkovické čtvrti odhadujeme na více než půl miliardy korun. Termíny realizace nechceme předbíhat, závisí na více faktorech, které nejsou jen na straně Vítkovic, proto je budeme upřesňovat postupně,“ nastínil Broskevič.

Dalším velkým projektem bude moderní sídelní celek Městopark navazující podle návrhu architekta Josefa Pleskota na už existující areál Dolních Vítkovic a zamýšlenou čtvrť Pod Žofinkou, která má vzniknout podél řeky Ostravice. V délce „jedné míle“ se tak Ostrava podél řeky postupně výrazně promění. „U Městoparku vidíme časový horizont zahájení výstavby po roce 2033,“ upřesnil Jan Světlík, autor vize proměny Dolních Vítkovic, které jsou již více než deset let realitou.

Z krátkodobých projektů dnes Vítkovice zmínily záměr vybudování fotovoltaických elektráren, a to s výkonem 1,5 MWh na výrobní části objektů a s výkonem 1,7 MWh na dalších objektech. Oba projekty představují v součtu investici zhruba 100 milionů korun. Pokračovat bude také oživení v průmyslové části Dolní oblasti Vítkovice, kde už v posledních letech mimo jiné vyrostla první veřejně přístupná vodíková plnička v ČR i rychlonabíječky elektromobilů. Vítkovice nového tisíciletí připravují kromě fotovoltaiky využití i dalších obnovitelných zdrojů energií - tepelných čerpadel nebo lokálních nízkoemisních topidel. Společnost už také vybudovala centrum technických plynů s moderní plničkou kyslíku pro podporu dýchání.

Území, které Vítkovice „osidlují“ novým životem a technologiemi, sahá v Ostravě od Nové Karoliny až po někdejší haldy Hrabová a Hrabůvka. Právě tady, na rekultivované ploše o rozloze přes 100 hektarů, mají Vítkovice ambici vybudovat v budoucnu vodíkovou část města označovanou jako HDistrict, a to nejen s vodíkovými technologiemi, ale také s alternativními smart energetickými systémy. Tento ambiciózní projekt bude ale vznikat desítky let a nyní je ve stádiu studií a vyhledávání vhodných technologií i partnerů pro realizaci.

Historické události 20. a 21. století přinesly, často i vnutily, Vítkovicím řadu turbulencí. Dnes je firma stabilní, dál nese značku předků a její výrobní tradici úspěšně rozvíjí špičkoví pokračovatelé, jako je především zcela samostatná skupina Cylinders Holding, která je ale  s Vítkovicemi propojena osobností Jana Světlíka, významného akcionáře Vítkovic. Cylinders Holding je v tuto chvíli největším v Evropě sídlícím výrobcem ocelových lahví, nádob a transportních a skladovacích smart systémů na vodík a řadu dalších plynů, včetně vzácného helia.

Vítkovické oslavy 195 let existence začnou programem pro odbornou veřejnost a obchodní partnery ve čtvrtek 7. 12., kdy se v multifunkční aule Gong uskuteční jednak odborná konference o historických souvislostech existence Vítkovic, jednak představení budoucnosti firmy i pozemkových celků, které vlastní.

Naváže výstava „Fenomén Vítkovice, 195 let, bez kterých by Ostrava nebyla Ostravou“. Expozice v Galerii Gong v Dolních Vítkovicích veřejnosti od 8. 12. představí základní mezníky vývoje Vítkovic nejen ve výrobě, ale také v oblasti výzkumu, v sociální a bytové politice či kultuře. Výstava není pouhou chronologií vývoje, ukazuje také umělecká díla zaměřená na Vítkovické železárny, 150 let vítkovických zkušeben a laboratoří a rovněž budoucnost. Tu reprezentuje vodíková místnost, kde je snadno pochopitelnou formou představeno vše od výroby vodíku přes jeho uskladnění až po využití a podpůrné projekty, a také sekce s plánovanými projekty společnosti Vítkovice a. s.

Doplňující informace:

Bysta Rudolfa Jana Habsburského

Klasicistní bysta s manýristickými prvky zobrazuje zakladatele Vítkovických železáren olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Autorem bysty je některý ze sochařů vídeňské klasicistní školy. Původně byla umístěna v zahradě prostírající se mezi Vítkovickým zámkem a budovou starého ředitelství železáren. V šedesátých letech 20. století byla sejmuta, zakonzervována a uložena do podnikového muzea. V roce 1998 byla při příležitosti oslav 170 let od založení firmy instalována na místo na Ruské ulici, a to na podstavec o výšce cca 240 cm. Autory podstavce jsou akademičtí sochaři Jiří Klíma a Boris Holub. Tyto informace jsou uvedeny v „rodném listu“ bysty, který byl uložen v útrobách díla. Nově byly do tubusu – časové kapsle uvnitř bysty Rudolfa Jana vloženy:

  • Odznaky Vítkovic a Cylinders Holding
  • Miniatura Bolt Tower
  • Stříbrná destička OSTRAVA!!!
  • Mince - Tolar Rudolfa Jana, mince 100. výročí Vítkovic, české mince od 1 až po 50 Kč
  • Soška Petřkovické venuše
  • Doutník + 2 zápalky
  • Historická zakládací listina společnosti Vítkovice s překladem
  • Listina Na paměť z 5. 12. 1998
  • Magazín Vítkovic – firemní periodikum, Cylinders News – firemní periodikum
  • Pozdrav budoucím generacím s podpisy

Výstava „Fenomén Vítkovice, 195 let, bez kterých by Ostrava nebyla Ostravou“

Výstava v Galerii Gong bude mít otevřeno vždy od úterý do neděle, v čase od 10:00 do 18:00 hodin a přístupná bude do konce ledna 2024.

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů