Vítkovice zachytily dopisy, které se jeví jako pokus o podvod na akcionáře

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. zachytilo dopisy, které jeví známky pokusu o podvod na akcionářích. Text dopisu je určen stávajícím akcionářům společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ti mají aktuálně možnost zúčastnit se navýšením kapitálu VÍTKOVICE, a. s. a přednostně upsat nové akcie společnosti o nominální hodnotě 10 korun. Emisní kurz upisovaných akcií činí 10 korun za kus. Pisatel dopisu se snaží vyvolat dojem, že probíhá znehodnocení akciových podílů a že nelze s akciemi - ani původními ani novými - volně obchodovat.  Za této situace nabízí akcionářům výkup jejich akcií za 45 korun za kus.

„Upozorňujeme akcionáře, že Vítkovice samy žádný výkup vlastních akcií neorganizují. Právě naopak budeme rádi, pokud stávající akcionáři upíší nové akcie a budou se podílet na stabilizaci a rozvoji firmy, což nám už mnozí deklarovali a k úpisu akcií se v těchto dnech, byť i s malými podíly, přihlásili,“ uvedl předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s. Rodan Broskevič.

Představenstvo firmy zvažuje možné právní kroky včetně podání podnětu k prošetření věci Policii ČR. Dopis zasílaný akcionářům obsahuje řadu lživých tvrzení, mimo jiné, že relevantní cena jedné vítkovické akcie je zmíněných 45 korun za kus. Tržní hodnota je ale vyšší.

Současné navýšení kapitálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. je přednostně určeno všem akcionářům, včetně drobných vlastníků, všichni tedy mají stejná práva zachovat si svůj akciový podíl. Autor nebo autoři zasílaných dopisů patrně sledují spekulativní cíle.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. se od těchto praktik distancuje a doporučuje akcionářům rozvahu a ověřování informací, aby se rozhodovali na základě relevantních údajů.

Drobných akcionářů má společnost VÍTKOVICE a. s. stále okolo 2,5 tisíce. Mnozí z nich drží akcie už od dob kupónové privatizace. Navýšení kapitálu bylo schváleno valnou hromadou tak, jak sami menšinoví akcionáři požadovali – tedy s právem přednostního úpisu nových akcií v počtu jeden kus nové akcie na jeden kus akcie původní.

  

KONTAKT:

Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE, a.s.

mobil: +420 721 857 097, e-mail: eva.kijonkova@ek-media.com     

Naše společnosti Naše společnosti

Naše
společnosti

Již bezmála 200 let jsme lídrem trhu. Energetika, ocelářství, development, facility management, vzdělávání.

Vzdělávací centrum Vzdělávací centrum

Vzdělávací
centrum

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové priority skupiny VÍTKOVICE. Vzdělávání je zajišťováno pro celou skupinu centrálně prostřednictvím moderního Vzdělávacího centra.

Komerční nemovitosti Komerční nemovitosti

Komerční
nemovitosti

Jedná se především o výrobní haly, administrativní budovy, sklady, manipulační plochy, venkovní reklamní plochy, aj. Nabízené nemovitosti se nacházejí zejména v obci Ostrava a okolí.

Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti

Pracovní
příležitosti

Aktuálně volné pracovní pozice v dělnických a technickohospodářských profesích. Ať už jste student, absolvent nebo zkušený specialista, nabízíme vám příležitosti být součástí našeho týmu a pracovat na smysluplných projektech.

ARSY line / DigiBoost - tvorba webových stránek a eshopů